Nemor-status
VytĂ­ĹľenĂ­ serveru: 24.75

Linka je prĹŻchozĂ­.


topic

| Spisovna || Fakturka || Technická spisovna || Controlserver || Linker || FĂłrum || KomereènĂ­ stránka sluĹľeb || DNS online mapa || Stanice na počasĂ­ || VyhledávánĂ­ || N-style || Linux distribuce a isa || Flowercam || Prezentace || mini-Galerie || SlovnĂ­k || Bannery || Martyr || HASHer || Counter-daemon || Games || VĂ˝voj || List || Net materiály || Bird House || FPV z kvadroptĂ©ry |


Online mapa evropy

Koneènì jsem dokonèil online mapu evropy. Dalo to práci. Asi 14 dní nepøetržitý práce. Shánìní rùzných info a pozicování,který se stejnì moc nepovedlo. Za to se omlouvám.

Zbytek se dovíte pøímo na stránce. Moc dìkuji za pøípadné porozumnìní. Protože tato dns online mapa mìla být mùj projekt k maturitì a jaksi byla zamítnuta. Škoda, podle mne.

DNS ONLINE EUROPE

administrace