Nemor-status
VytĂ­ĹľenĂ­ serveru: 4

Linka je prĹŻchozĂ­.


topic

| Spisovna || Fakturka || Technická spisovna || Controlserver || Linker || FĂłrum || KomereènĂ­ stránka sluĹľeb || DNS online mapa || Stanice na počasĂ­ || VyhledávánĂ­ || N-style || Linux distribuce a isa || Flowercam || Prezentace || mini-Galerie || SlovnĂ­k || Bannery || Martyr || HASHer || Counter-daemon || Games || VĂ˝voj || List || Net materiály || Bird House || FPV z kvadroptĂ©ry |


Cluster Martyr

Koneènì jsem postavil pomìrnì obstojný a stabilní cluster, který doopravdy funguje, jak má. Pracuje na aplikaci Kerrighed v NFSROOT. Je pomìrnì obratný, zkoušel jsem jen zatím slabé testy pomocí stress a cpu-burn.

V prùbìhu èasu by mìl být jako základ postupnì se virtuálnì rozrùstajícího se clusteru, který bude na každém dalším poèítaèi pracovat pod Virtualboxem. Základ však zùstane, tím jsou dva až ètyøi nody, který poskytují stabilní, vìkem ozkoušená, dvì jádra Katmai. Nad nimi je head node, který poskytuje nfs disk pro jednotlivé nody. Vše bìží, bohužel, na 100Mb Ethernetu, ale i tak je výkon pomìrnì zajímavý i na tak malé úrovni, jak jsem zatím cluster zprovoznil.

V budoucnu bude pracovat na renderingu pomocí Cinema 4D, který ale bude muset být virtualizovaný, protože cluster je Linuxový. I tak bude pracovat i na Rossetì a SETI.

Kerrighed - Martyr
Kerrighed

administrace