Nemor-status
VytĂ­ĹľenĂ­ serveru: 11

Linka je prĹŻchozĂ­.


topic

| Spisovna || Fakturka || Technická spisovna || Controlserver || Linker || FĂłrum || KomereènĂ­ stránka sluĹľeb || DNS online mapa || Stanice na počasĂ­ || VyhledávánĂ­ || N-style || Linux distribuce a isa || Flowercam || Prezentace || mini-Galerie || SlovnĂ­k || Bannery || Martyr || HASHer || Counter-daemon || Games || VĂ˝voj || List || Net materiály || Bird House || FPV z kvadroptĂ©ry |


BANNERy

Chcete nás podpoøit?

Chcete mít více než nìco spoleèného s tìmito stránkami? Projekty v programování, èlánkami o technice i spoleènosti? Chcete být nìco víc, než jen ètenáøi a kopíráci konfigurací, èi povídek? Máte možnost. Podpoøte nás pøidáním malého BANNERu na vaší stránku.

A nemusí to být jen stránka, také váš profil na rùzných webových stránkách jde vylepšit o malý banner. Není pozdì na vyjádøení trochu vdìku za nápady pøebrané odsud. I vy mùžete ukázat, kde jste našli vaše nápady, èi, kde je rozhodnì nehledat.

BANNERy

administrace