Nemor-status
Vytížení serveru: 13.5

Linka je průchozí.


topic

| Spisovna || Fakturka || Technická spisovna || Controlserver || Linker || Fórum || Komereèní stránka služeb || DNS online mapa || Stanice na počasí || Vyhledávání || N-style || Linux distribuce a isa || Flowercam || Prezentace || mini-Galerie || Slovník || Bannery || Martyr || HASHer || Counter-daemon || Games || Vývoj || List || Net materiály || Bird House || FPV z kvadroptéry |


Bird House

Vytiskl jsem ptaèí budku z Thinkiverse. Pùvodní budka vznikla v rámci projektu Printednest. Já jen pøidal kameru a zaznamenávám, jací ptáci do budky pøiletí. Ptáci budku objevili až na podzim 2015, kdy byla kamera zrovna nìkde jinde. Nicménì od podzimu už je tam nastálo. Zaznamenává od rána 9:00 do 17:00 každý den (pak jí z okna sundavám).

Bird House

administrace