Nemor-status
VytĂ­ĹľenĂ­ serveru: 11.25

Linka je prĹŻchozĂ­.


topic

| Spisovna || Fakturka || Technická spisovna || Controlserver || Linker || FĂłrum || KomereènĂ­ stránka sluĹľeb || DNS online mapa || Stanice na počasĂ­ || VyhledávánĂ­ || N-style || Linux distribuce a isa || Flowercam || Prezentace || mini-Galerie || SlovnĂ­k || Bannery || Martyr || HASHer || Counter-daemon || Games || VĂ˝voj || List || Net materiály || Bird House || FPV z kvadroptĂ©ry |


Ano, je to tak.

Pøichází první webová aplikace, která Vám pomùže mít své odkazy doopravdy kdekoliv u sebe. Toto je totální verze 0.1, takže zaruèuje výskyt chyb. Prosím, beze smíchu, snažil jsem se.

Pøeji všem dobré užití. Zdrojové kódy jsou uzavøeny, ale nejsou tak super tìžké. Šlo jen o nápad a vyøešení problémù s oblíbenými odkazy. Musí být prostì vždy s námi.

S nesnázemi se obracejete do kolonky KONTAKT, která na tìchto stránkách též brzy vznikne. Do konce srpna 2009 má vziknout víc než to. Žádám všechny o schovívavost a slitování. Nejsem profesionál.

LINKER

administrace