Diffie Hellman algoritmus

O co jde...

Od počátku dějin kryptografie existoval problém, který neměl žádné kvalitní řešení. Ačkoliv se vždy našla kvalitní šifra, její použití záviselo na předem známém klíči. Výměna klíčů byla velice složitá a často nemožná. Proto docházelo k odposlechům na základě ukradených klíčů. Existují šifry, které musí mít stejně dlouhý klíč, jako je otevřený text. Něco takového je velice složité.

To je historický počátek algoritmu Diffie Hellman. V sérii videií máte možnost drobně nahlédnout do krátké historie vývoje algoritmu. Na závěr jsou videa s jedním příkladem výměny klíče mezi Alicí a Bobem. Postava, která se snaží odposlechnout komunikaci, se jmenuje Eva. Před tou se Alice a Bob snaží svůj klíč ukrýt.

Ve videích je použit přechod pomocí obrázku Ulamovi spirály. Technická realizace práce proběhla pomocí webkamery a OpenSource technologií. Za kvalitu některých záběrů se omlouvám.

Errata

Videa obsahují určitě spoustu nepřesností a chybných formulací. Pro upozornění na chybu použijte tento email martin.beranek112@gmail.com.

Reference

Vytvořeno v rámci semestrální práce v předmětu Tvorba a design multimediálních aplikací pro PEDF UK KITTV. Martin Beránek 04/2016.